Begaafdheidsprofielschool

Begaafdheid geldt voor ieder mens. Onderwijs geldt voor ieder mens.
Ieder mens vraagt onderwijs naar zijn begaafdheid.

Leerlingen op het Gymnasium worden door anderen vaak gezien als een homogene groep. Maar dat klopt natuurlijk helemaal niet. Onze leerlingen zijn allemaal anders. De een heeft genoeg aan het normale programma, de ander heeft verdieping/versnelling of verbreding nodig. Omdat wij het belangrijk vinden dat leerlingen hun eigen (on) mogelijkheden leren kennen, bestaan er op onze school verschillende wegen om te bewandelen.

In de leerjaren 1 en 2 maakt elke leerling gebruik van het Studium Generale. Hij kiest naar eigen interesse en talent uit een aantal modules (van Spaans tot robotica).
In de eerste (en derde klas) maken alle leerlingen de CBO-test (Radboud Universiteit Nijmegen ) waaruit kan blijken dat een leerling meer aankan op basis van intelligentie en motivatie. In overleg met ouders, leerling en docenten wordt gekeken of de leerling een speciaal verbredingstraject gaat volgen. Voor de leerlingen uit klas 1 kan dit onderdeel uitmaken van Studium Generale.

Daarnaast kan de leerling gebruikmaken van onze strippenkaart, waarmee hij zelf kan beslissen om tijdens een aantal lesuren aan eigen onderzoek te werken.

Als begaafdheidsprofielschool (BPS) werkt het Camphusianum nauw samen met Obs De Tweemaster (ook BPS en OVO). Binnen die samenwerking volgen hoogbegaafde leerlingen uit groep 8 van OVO basisscholen PLUSmodules op het gymnasium.
Voor leerlingen uit groep 7 en 8 bestaat het CamphusianumJunior, toegankelijk voor alle leerlingen die meer aankunnen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om tot verdieping/verbreding te komen. Wij werken daarbij samen met diverse universiteiten en hogescholen.

In de bovenbouw bestaat de mogelijkheid tot proefstuderen of deel te nemen aan het UTalent-programma van de Universiteit Utrecht, waarbij de leerling een aantal lessenmodules in de bètavakken op de universiteit volgt.
Ook nemen onze leerlingen deel aan Olympiades en slepen medailles in de wacht (EUSO, IJSO).

In alle leerjaren wordt de leerling met potentie de mogelijkheid (in overleg) tot versnellen geboden, de leerling blijft dan in zijn eigen leerjaar, maar volgt één of meerdere vakken waarin hij excelleert op het niveau van het volgende leerjaar. Uiteindelijk kan dat betekenen dat hij in zo’n vak al in klas 4 of 5 centraal examen doet.