Bèta Excellent

Op 15 november 2006 werd het Camphusianum officieel Universumschool. Universum is een predicaat voor scholen waar Wetenschap een kerngebied is. Om dit waar te maken is een benadering nodig op alle fronten: een gecoördineerde aanpak van basisonderwijs tot arbeidsmarkt. Daarbij staat de {leer)loopbaan van de leerling centraal. In 2010 verwierf de school daarnaast het predicaat Bèta Excellent.

Zo is er in klas 3 Technisch Ontwerpen ontwikkeld in samenwerking met de TU Delft. In oktober gaat het gehele leerjaar voor een heuse wetenschapsweek (BAGger) op pad naar de Wiel van Bassa en presenteert onderzoeksresultaten aan ouders. Een onderbouwteam bouwt en programmeert een robot en meet zich met anderen in de Lego League. Een ander team onderzoekt en bouwt zelf een 3D-printer en past de resultaten toe in de school.

Wiskunde D kan gekozen worden in de bovenbouw. Er is een serie gastcolleges en –practica en bedrijfsbezoeken door alle leerjaren heen. Als JetNet partner werkt het Camphusianum samen met het Gorinchemse Merford en organiseert workshops voor de onderbouw en samenwerking bij béta-onderzoek in de bovenbouw.

Leerlingen nemen jaarlijks deel aan diverse Olympiades (EUSO en IJSO), waar regelmatig medailles worden weggesleept. Excellente Bètaleerlingen kunnen in klas 4, 5 en 6 een verrijkingsprogramma volgen deels op school, deels op de campus van de universiteit Utrecht, waar ze ook hun profielwerkstuk maken (UTalent).