Maatschappelijke Stage (MaS)

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen niet alleen leren maar ook naar de wereld om zich heen kijken en zien wat ze voor de maatschappij kunnen doen.

Daarom is het voor elke leerling verplicht om, vóór de overgang naar klas 4, verplicht minimaal 30 stage-uren te doen.

Ter ondersteuning daarbij kan hij een module MaS kiezen als onderdeel van het Studium Generale in klas 1 en 2. Tijdens deze lessen komen diverse non-profit organisaties aan de orde.

De stage-uren mag een leerling inzetten bij elke non-profit organisatie (sportclub, bejaardentehuis etc.). De lessen tijdens de MaS-module worden niet gerekend als stage-uren.

Ter ondersteuning daarbij kan hij een module MaS kiezen als onderdeel van het Studium Generale in klas 1 of 2. Het onderstaande geeft een indruk van het mogelijke programma van een module.

Programma

  1. Kennismaking en uitleg “Wat is MaS?”
  2. De voedselbank
  3. Amnesty International
  4. Bovenbewonersproject: lunch
  5. Warchild
  6. Scouting
  7. Merwebolder
  8. Klusjesuren op school
  9. Stagedag
  10. Presentatie stage plaatsen.

De organisaties geven een presentatie over hun werkzaamheden binnen het brede gebied dat MaS ook buiten de eigen leefwereld bestrijkt. We bezoeken ook de Scouting Gorinchem of het verzorgingshuis de Bannehof. Naast een rondleiding in de Bannehof zijn er opdrachten waarbij leerlingen zelf ervaren hoe het is om slecht te horen, slecht te zien of iets moeilijk beet te kunnen pakken.

Leerlingen kiezen altijd zelf hun stageplaats. Ook binnen de school zijn er mogelijkheden. Leerlingen organiseren b.v. een super feest, worden de helden van hun jaargenoten, en halen ook nog geld op voor het goede doel. Of leerlingen zetten zich in voor de jaarlijkse kerstkermis, ten bate van ons jaarlijkse goede doel. Als er niets te vinden is, of als gesprekken/afspraken stroef verlopen, zal de MaS-begeleider natuurlijk de helpende hand bieden.

Meer informatie bij de MaS-begeleider Mevr. S. Dieleman-Kooiman
(s.dieleman@camphusianum.nl)