Open dag

Kom jij kijken?

Zaterdag 15 januari 2022
Camphusianum
leren voor het leven

Beste leerling,
Op 15 januari is er weer een Open Dag. Helaas zal deze ook dit jaar weer online zijn. Via het formulier op de website www.camphusianum.nl kun je je inschrijven. Je krijgt dan van ons een uitnodiging voor een Teamsvergadering. We zullen eerst een presentatie geven en daarna zal een leerling met jullie virtueel door de school lopen.

We hopen jullie allemaal te zien op 15 januari.

Let op: Inschrijven is mogelijk tot en met donderdag 13 januari 23:59 uur.

 

Gestelde vragen Open Dag

Tijdens onze open dagen worden altijd veel vragen gesteld. We hebben de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet.

 1. Hoeveel huiswerk krijgt een leerling?

In klas 1 streven wij er naar om de leerling maximaal 1 uur huiswerk te laten maken. Dit is buiten het leren van toetsen. In het begin zal er ook veel tijd zijn om in de les het huiswerk te maken zodat een docent ook kan kijken hoe er gewerkt wordt en of leerlingen het begrijpen.

2. Hoeveel leerlingen heeft het Camphusianum?

Op dit moment hebben wij 700 leerlingen verdeeld over 6 leerjaren. De verwachting is dat dit aantal stabiel blijft in de komende jaren.

3. Hoe moet ik mijn kind aanmelden?

De inschrijvingsavonden komen te vervallen. De basisscholen ontvangen de inschrijvingsformulieren via Pasvorm.

4. Maakt sport onderdeel uit van het programma?

Ja, er is wekelijks een aantal uren lichamelijke oefening (gym). In klas 1 gymmen de leerlingen drie uur per week. Tussen de herfstvakantie en meivakantie gymmen onze leerlingen in onze eigen gymzaal of in de Van Rappardhal.
Ook in ons keuzeprogramma Studium Generale is ‘sport’ een van de keuzemogelijkheden.
In klas 6 is er sportoriëntatie, leerlingen kiezen dan een aantal sporten waar zij aan meedoen.
Daarnaast doet onze school aan bijna alle schooltoernooien mee (basketbal, hockey, voetbal etc.). Voor klas 5 is er jaarlijks de drakenbootrace in de Lingehaven.

5. Wat houdt het keuzeprogramma in?

In klas 1 en 2 kiezen de leerlingen twee trimesters twee extra uren. Dit kan zijn Russisch, Robotica, Aikido, Sport, EHBO en meer. De keuze kan per jaar verschillen.

6. Wordt er aandacht besteed aan studievaardigheden?

Ja, in klas 1 hebben de leerlingen een mentoruur en een studieles. In de studieles worden diverse leerstrategieën uitgelegd waar de leerlingen mee aan de slag kunnen. Ook wordt bij alle vakken aangegeven op welke manier ze de stof kunnen leren.

7. Is er aandacht voor creatief schrijven?

Ja, bij alle talen leren de leerlingen creatief schrijven. In de bovenbouw is er meer aandacht voor zakelijk schrijven (brieven, essays). Ook is er een jaarlijkse literatuurwedstrijd waar leerlingen met gedichten of korte verhalen aan mee kunnen doen.

8. Hoe zit het met excursies/trips?

In elk leerjaar is er minimaal één uitstapje. In klas 1 is dat het eersteklaskamp in september, voor klas 2 is er een excursie naar Xanten/Archeon, in klas 3 is er de Baggerweek in Schoonrewoerd, in klas 4 is er de uitwisseling of de stedenreis, in klas 5 natuurlijk Rome.
Ook is er elk jaar een leerlingenuitje aan het eind van het jaar.
Er zijn ook excursies bij de creatieve vakken of er zijn voorstellingen op school.

9. Waarom stromen leerlingen af?

Er zijn diverse redenen om af te stromen (over te stappen naar een andere school). Soms blijkt het gymnasium toch net een beetje te hoog gegrepen. Het komt ook voor dat een leerling overstapt naar een andere school, maar wel naar het volgende leerjaar. Dit komt bijvoorbeeld voor als een leerling veel moeite heeft met de klassieke talen. Die ‘laat hij dan vallen’ waardoor hij/zij bijvoorbeeld kan overstappen van 2 gymnasium naar 3 atheneum. Soms heeft de overstap dus te maken met het niveau dat net te hoog is; soms is een leerling niet gemotiveerd genoeg. Veel leerlingen hebben het echter zo naar hun zin dat ze liever een jaartje overdoen dan de overstap maken. Gelukkig gebeurt het bijna nooit dat een leerling onze school verlaat, omdat hij/zij het niet naar zijn/haar zin heeft.

10. Gaan de plusklas en CamphusianumJunior dit jaar nog door?

Op dit moment is het afwachten of CamphusianumJunior nog doorgaat. We wachten af wanneer we (en op welke manier) we weer open mogen.
De plusklas staat gepland voor na de meivakantie. Ik ga er nu vanuit dat we de leerlingen die zich bij ons hebben aangemeld dan weer mogen ontvangen.
Houd voor beide onderwerpen de website in de gaten.

11. Kan mijn zoon/dochter de school nog van binnen zien?

Kijk op de homepage van deze site voor de 3D tour met filmpjes van de diverse vakken.

12. Link AIM (Frans)?

Kijk op de Googlewebsite CamphusianumFrans en daar vindt u alle informatie (onder klas 1) over het vak Frans.

Kijk ook op: www.scholenopdekaart.nl

Heeft u nog vragen? Stel ze via de mail: m.vanamersfoort@camphusianum.nl.