PLUSklas

Uitdaging. Plezier. Motivatie. Nog verder kijken dan je eigen neus lang is. Zaken die voor iedereen van groot belang zijn. Dat geldt voor onszelf, voor onze leerlingen, voor iedereen. Dus ook voor de leerlingen uit het basisonderwijs. Als Begaafdheidsprofielschool (BPS) organiseren we daarom jaarlijks een PLUSklas.

Dit betekent dat leerlingen uit groep 8 die toegelaten zijn tot de eerste klas van het Camphusianum, bij ons een apart lesprogramma kunnen gaan volgen.

Het gaat hier niet om het volgen van reguliere vakken of bijlessen. Onderwerpen als architectuur, bodemonderzoek, mythologie, gemeentepolitiek en Chinees, sport zijn aan bod gekomen. De leerling volgt wekelijks in de maanden mei – juni op een dinsdagmiddag twee (telkens andere) lessen op het Camphusianum.

Terugkijkend op de vorige jaren kunnen wij constateren dat de PLUSklas een groot succes is geweest. dus willen we ook dit jaar weer leerlingen die nu in groep 8 zitten helpen de uitdaging aan te gaan, hun motivatie te versterken en interesse te vinden in al dat wat nu nog ver weg ligt, maar snel naderbij komt.

Als de basisschool toestemming aan de leerling verleent om deel te nemen, meldt de basisschool de leerling aan. Het aanmeldingsformulier en verdere voorwaarden om te mogen deelnemen aan dit programma kunt u vinden op www.camphusianum.nl. De basisscholen ontvangen afzonderlijk informatie over de PLUSklas en de procedures.

Inschrijven voor de PLUSklas kan vanaf half maart.