Procedure bij aanmelding en toelating

Aanmelding

De aanmelding vindt plaats door de basisschool, zij ontvangen formulieren van het samenwerkingsverband Driegang/Pasvorm. Basisscholen sturen de benodigde formulieren naar onze school. Indien een basisschool niet binnen ons samenwerkingsverband valt, kan een ouder, met medeweten van de basisschool, ook rechtstreeks de aanmelding doen.

Aanmelden is nog steeds mogelijk!

Inschrijfformulieren, advies van de basisschool en benodigde, nadere informatie kunnen nog steeds toegezonden worden.

Kennismakingsgesprek

Alle kinderen die zich aanmelden nodigen wij van harte uit voor een kennismakingsgesprek, zij kunnen dit aangeven op het inschrijfformulier. Voor alle duidelijkheid: een kennismakingsgesprek is geen toelatingsgesprek en niet verplicht.

Toelating

De Toelatingscommissie beslist over toelating op grond van het advies van de directeur/leerkracht groep 8 van de basisschool en de aanvullende informatie vanuit de
basisschool.

De Toelatingscommissie komt bij elkaar op woensdag 7 april 2021. De uitslag van de toeatingscommissie ontvangt u voor de meivakantie.

Leerlingen met een zorgvraag

Indien u een kind met een zorgvraag wilt aanmelden, dient vóór 1 maart 2021 door de ouders/verzorgers contact opgenomen te worden met de teamleider leerjaren 1 en 2, mevrouw M. van Amersfoort (E: m.vanamersfoort@camphusianum.nl T: 0183 622388). Vroegtijdige informatievoorziening is in het belang van het kind. Toelating van leerlingen met een zorgvraag wordt besproken in de Toelatingscommissie.

Geen loting

Bij de toelating van nieuwe leerlingen voor het cursusjaar 2021- 2022 zal geen loting plaatsvinden.