Procedure bij aanmelding en toelating

Aanmelding

De aanmelding vindt plaats door de basisschool, zij ontvangen formulieren van het samenwerkingsverband Driegang/Pasvorm. Basisscholen sturen de benodigde formulieren naar onze school. Indien een basisschool niet binnen ons samenwerkingsverband valt, kan een ouder, met medeweten van de basisschool, ook rechtstreeks de aanmelding doen.

De centrale inschrijvingsavonden vinden plaats op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022.

Kennismakingsgesprek

Alle kinderen die zich aanmelden nodigen wij van harte uit voor een kennismakingsgesprek, zij kunnen dit aangeven op het inschrijfformulier. Voor alle duidelijkheid: een kennismakingsgesprek is geen toelatingsgesprek en niet verplicht.

Toelating

De Toelatingscommissie beslist over toelating op grond van het advies van de directeur/leerkracht groep 8 van de basisschool en de aanvullende informatie vanuit de basisschool.

De Toelatingscommissie komt bij elkaar in april 2022. De uitslag van de toeatingscommissie ontvangt u voor de meivakantie.

Leerlingen met een zorgvraag

Indien u een kind met een zorgvraag wilt aanmelden, dient vóór 1 maart 2022 door de ouders/verzorgers contact opgenomen te worden met de teamleider leerjaren 1 en 2, mevrouw M. van Amersfoort (E: m.vanamersfoort@camphusianum.nl T: 0183 622388). Vroegtijdige informatievoorziening is in het belang van het kind. Toelating van leerlingen met een zorgvraag wordt besproken in de Toelatingscommissie.

Geen loting

Bij de toelating van nieuwe leerlingen voor het cursusjaar 2022-2023 zal geen loting plaatsvinden.